OBSERVERA att seniorschemat har uppdateras!

schema 17

OBSERVERA att seniorschemat har uppdateras!

Programmet börjar nu lite tidigare innan uppdateringen. Detta då lag i damgruppen tillkommit!