Regler

Spelfakta
Laguppställning: Tre spelare plus målvakt.
Banmått: 12 x 22 meter.
Målbur: 120 x 90 cm. Officiell innebandy målbur.
Matchtid: 1 x 12 minuter rullande tid (inget sidbyte).
Mål och assist: Mål ger 1 poäng. Assist ger 1 poäng. Spelare blir endast registrerade i poängligan om de spelar med nummer på tröjan.
Matchställ: Samtliga lag måste ha enhetliga matchtröjor.
Laguppställning: Ett lag får bestå av max 10 spelare inkl målvakt. Anmält lag gäller hela turneringen.
Licens: Finns inga krav på spelarlicens. Det är fritt att kombinera lag efter önskemål. Vi skiljer dock på dam & herr.
Uppvärmning: Sker med egna bollar

Regler i Sundsvall Summer Floorball
För att spelet i SSF ska vara snabbt, enkelt och roligt krävs speciella regler.
Här nedan ser du de regler i SSF som mest skiljer sig från övriga seriesystem.

MÅLVAKT FÅR:
kasta bollen direkt in i motståndarmålet
- bytas ut mot utespelare under match (flygande byte)

UTESPELARE FÅR:
- fösa bollen vid frislag (i rak linje mot mål/medspelare)
- med egen klubba lyfta motståndarens klubba
- med foten spela bollen (även till medspelare, ej göra mål)
- nicka bollen (även göra mål på nick)
- hoppa – för att ta ner boll eller t ex släppa förbi skott
- spela utan klubba
- vid passivt spel placera klubban mellan motståndarens ben
- vistas i eller snedda över egen målgård
- spela till egen målvakt obegränsat antal gånger
- liggandes täcka skott och spela boll

Försäkringar
Försäkring ingår EJ i anmälningsavgiften. Ansvaret för att vara försäkrad åligger varje enskild spelare!Olycksfallstillägg” i hemförsäkringen täcker eventuella skador (från ca 90 kr per år, beroende på försäkringsbolag)

Spelplan
Banan delas upp i 3 huvudsakliga delar, bana, målgård och målområde
Banan – avser hela spelytan.
Målgården – avser det område som tillhör målvakten där endast försvarande spelare får vistas. Anfallande spelare får dock gena över denna (dock ej så det stör målvakten)
Målområdet – avser det område där målvakten fritt får arbeta (får beträdas av utespelare)

Placering i tabell
Beräknas enlig följande skala; Poäng, Målskillnad*, Mål +, Mål -, Målskillnad vid interna möten
*Eventuella WO-matcher ska INTE räknas med när målskillnad beräknas.

Boll, domare gruppspel
Boll: Vit/Ceris
Domare: En domare per match under gruppspel 2 domare per match i finalspelet.
Gruppspel: Alla lag spelar fem matcher (1 x 12 min). Kan variera beroende på anmälda lag.

Oavgjort i finalspel
Vid oavgjort i finalspelet vidtar straffar. Tre per lag. Är det oavgjort efter detta vidtar sudden-straffar (en – en tills avgörande skett).
Detta gäller endast finalspel ej gruppspelet.

Tävlingsbestämmelser – Målvakt
Målvakt får endast beröra boll med händerna vid kontakt med eget målområde. Utanför målområdet får målvakt spela bollen med fötter och huvud. Om målvakt, utan kontakt med målområdet, tar bollen med händerna tilldöms straff alternativ 1 min utvisning.
Målvakt kan bytas ut mot utespelare (flygande byte) eller själv spela ute (ombytt till matchställ).
Målvakten får inte spela som utespelare med hjälm och/eller målvaktsbyxor. Målvakten får inte lägga straff i målvaktskläder.
Målvaktsinkast
- När anfallande lag för ut boll över kortsida.
- Målvakt ska använda sig av boll som ligger på målbur.
- Målvakt får kasta boll direkt in i motståndarmål.
- Målvakt ska kasta ut boll/sätta igång spel inom 3 sek, från det att han har boll under kontroll. Även i de fall målvakten har boll på nättaket, men ändå väljer en boll som ligger utanför sargen, gäller 3sek. Motståndarlaget tilldöms annars frislag i hörnet.
Målvaktens utrustning
Målvakten får endast använda utrustning avsedda för innebandy. Målvakten får inte använda sig av skydd eller kläder som gör att målvakten bli större. Felaktig utrustning kan medföra utvisning.
Målvakt ska ansvara för att:
- det finns extra bollar
- extra bollar ligger på nättaket (ej inne i målbur)
- droppnät hänger ned i målet (inte ligger ovanpå nättaket)

Tävlingsbestämmelser – utespelare
Utespelare ska ha enhetliga matchtröjor, dvs. samma färg och modell.(de lag som önskar få sin statistik registrerad måste även ha numrerade tröjor). Utespelare ska ha idrottsskor avsedda för inomhusbruk. Spelare får inte använda personlig utrustning som kan innebära skaderisk. Med personlig utrustning menas skydd och medicinsk utrustning samt klockor, smycken, keps och liknande. Domaren avgör vad som innebär skaderisk. Alla skydd ska om möjligt bäras innanför klädseln. Klubban ska vara av normal innebandystandard. Skaftet ska vara rundat utan kanter och upptill förslutet med en knopp. All åverkan på skaftet är förbjudet. All åverkan på bladet (utom hookning) är förbjudet. Bladet får inte vara vasst och dess hook får inte överstiga 40 mm. Hooken mäts från underkanten på bladets högsta punkt när klubban ligger på plant underlag. Bladbyte är tillåtet endast under förutsättning att det nya bladet inte försvagas.

Tävlingsbestämmelser – Spel
Assist är en passning som direkt eller indirekt leder till mål. Med direkt menas att passningsmottagaren kunde göra mål som en direkt följd av passningen. Med indirekt menas att passningen skapade en situation som i sin tur ledde till mål. Dock utan att någon annan än målgöraren har vidrört bollen.
Domaren måste kunna identifiera spelare och situation. Detta betyder att han med säkerhet skall veta vilken spelare och placering på denne som skapade en viss situation som ledde till målet.

Assist ska alltid rapporteras i matchprotokollet.
Assist ger 1 poäng.

Fördelsgivning
Det är förseelsens art som ligger till grund för om domaren ska lämna fördel eller inte. Grövre förseelser ska alltid beivras direkt. Fördel kan lämnas var som helst på planen. Om domaren lämnar fördel, men laget inte förmår att utnyttja situationen, är situationenöverspelad och spelet ska gå vidare. Domaren skall då inte stoppa spelet och ge laget ett frislag då laget i så fall felaktigt ges två chanser.

Inslag döms:
- när bollen lämnar/passerar planen/sargen till icke felande lag
- när bollen träffar taket eller föremål ovanför planen (inslag ska ske vid sargen
nära händelsen)
- när ett straffslag inte resulterar i mål (inslag ska ske från närmaste tekningspunkt)

Regler för inslag
Inslag ska ske där bollen lämnade planen, dock aldrig bakom den förlängda mållinjen. I dessa fall ska inslaget flyttas ut till närmaste tekningspunkt. Ett inslag får gå direkt i mål. Inslaget ska utföras 1.5 m från sargen.

Ett korrekt gjort mål
är när hela bollen passerar mållinjen framifrån efter att på ett korrekt sätt ha spelats med utespelares klubba, nickats eller kastats in av målvakt och ingen frislags- eller utvisningsbelagd förseelse begås av det anfallande laget i samband med eller omedelbart före målet.

Ett mål ska anses godkänt
när det gjorts på ett korrekt sätt och bekräftats med tekning på mittpunkten. Ett godkänt mål kan underkännas fram till dess att domaren blåst igång spelet med en tekning i mittzon. Mål ger 1 poäng.

Tekning
Hemmalaget väljer sida av boll och sätter ner sin klubba först (väljer sida av boll) förutom i anfallszon där det försvarande laget väljer sida av boll.
Tekning utförs på följande sätt:
-De som tekar ska stå i planens längdriktning, vända mot motståndarlagets kortsida och får inte ha kroppskontakt före tekning.
- Fötterna ska placeras enskilt i rät vinkel, mot och tillsammans parallellt med mittlinjen.
- Klubborna ska hållas med båda händerna och s.k “hockey-grepp” är tillåtet (dvs att nedre handen är “felvänd” med handryggen/knogarna mot motspelaren).
- Klubbladen ska placeras i rät vinkel mot mittlinjen på var sin sida om bollen, dock utan att röra den.

Tekning döms:
-när bollen oavsiktligt demoleras (om målvakten sätter en demolerad boll i spel ska tekning ske vid närmaste tekningspunkt).
-när bollen passerar sargen utan att domaren kan avgöra vem som sist rörde bollen.
-när bollen träffar taket eller andra föremål ovanför planen utan att domaren kan avgöra vem som sist rörde den. Tekning ska ske 1.5 m från sargen nära händelsen.
-när en avvaktande utvisning träder i kraft på grund av att det felande laget erövrar bollen.
-när målburen oavsiktligt flyttas och målvakten, vars skyldighet det är att rätta till den så snart.
-det är möjligt, inte kan ställa tillbaka den inom rimlig tid. Tekning ska ske vid närmastetekningspunkt.
-när en utvisning utdöms för en förseelse som begåtts eller upptäckts under, men inte i samband med, spelet. Tekning ska ske på mittlinjen 1.5 m från sargen.

Regler för tekning
Tekning ska ske där bollen befann sig vid avblåsning, dock aldrig i målområdet eller bakom den förlängda mållinjen. I dessa fall ska tekningen flyttas ut till närmaste tekningspunkt.
- Tekning får inte ske närmare sargen än 1.5 m.
- En tekning får gå direkt i mål.
- När tekning sker på mittpunkten ska lagen befinna sig på var sin sida av mittlinjen.
- Tekning utförs av en spelare från vardera laget.
- Försvarande lags spelare ska sätta ner sin klubba först (väljer sida av boll),
men vid tekning på mittlinjen är det alltid hemmalagets spelare som väljer.
- Tekare som inte följer domarens anvisningar ska bytas ut.

Förseelse
Om en förseelse begås eller upptäcks under ett spelavbrott ska spelet fortsätta från samma ställe och med samma situation som före avbrottet. I det fall det blir mål i slutsekunderna av en period/match måste en tekning ske även om tiden runnit ut. Lagen tekar varpå domaren blåser slutsignal direkt
- Matchtiden stoppas vid straffslag
- Domaren har rätt att stanna tiden under matchens sista 2 minuter. Vid tex maskning,skada etc.

Minst 3
Om ett lag drar på sig utvisningar (ex. dubbelutvisning) som innebär att man inte kan vara minst tre man på banan, avbryts matchen och WO utdöms.
Om WO utdöms under pågående match nollas inte aktuell ställning – dock ska slutresultatet vara minst fem mål i favör till det vinnande laget.

BROTT MOT REGLER – FÖRESEELSER SOM KAN RENDERA I 1 MIN , 3 MIN UTVISNING ELLER MATCHSTRAFF.
Avsaknad av lagkapten eller kaptensmarkering
Vartdera laget ska ha en lagkapten och denne ska bära en armbindel alt. ha ett tydligt C markerat på bröstet. Lagkaptenen representerar laget gentemot domaren och är således den ende som har rätt att tilltala domaren. Lagkaptenen ska också bistå domaren.

Att ha lagkapten är obligatoriskt
och avsaknad av tydlig markering (armbindel alt. C på bröstet) är att räkna som avsaknad av lagkapten. Denna förseelse renderar automatiskt i en 1 min utvisning. Har en lagkapten efter denna utvisningstid ännu inte utsetts och försetts med kaptensbindel (alt. C på bröstet) utdöms ytterligare en 1 min utvisning osv till dess att detta är åtgärdat.

Kaptensbindlar finns i vanliga fall att köpa i informationen/produktförsäljare.
Finns det inga att tillgå kan tejp eller annan markering i nödfall mycket eventuellt accepteras. Byte av lagkapten kan endast ske vid skada, sjukdom eller matchstraff.

Avsiktligt fördröjandet av spelet
- Att slå iväg bollen efter avblåsning.
- Att avsiktligt blockera bollen på ett sådant sätt att det hindrar motståndarna att komma åt den i avsikt attvinna tid tex att upprepade gånger söka burskydd.
- Att avsiktligt spela bollen över sargen. Endast en spelare som har kontroll över bollen anses avsiktligt kunna spela den över sargen.
- Att avsiktligt demolera bollen.

Bentackling
- När spelaren avsiktligt med fot eller ben träffar sin motståndare över benet.

Fasthållning
- När en spelare håller fast en motståndare eller dennes utrustning.

Felaktig utrustning
- Felaktig utrustning innefattar klädsel, klubba, smycken eller medicinska skydd som kan skada spelaren själv, medspelare eller motståndare.

Felaktigt avstånd
- 2 m avstånd vid frislag, inslag och målvaktsutkast. Felaktigt avstånd medför 2 min utvisning.
- Om en försvarsmur inte håller korrekt avstånd ska endast en spelare utvisas. Avvaktande utvisning ska om möjligt tillämpas.
- Om inslag, frislag eller målvaktsutkastet utförs medan motståndarna på ett korrekt sätt har börjat inta rätt avstånd ska ingen åtgärd vidtas.

Felaktigt byte
- Spelarbyte under match ska ske vid den egna avbytarbänken. I det fall en spelare byter av/hoppar ut vid annan plats på banan och en ny medspelare beträder banan anses laget ha för många spelare på banan.
- Felaktigt byte medför 1 min utvisning.

Filmning
- När en spelare, i avsikt att vinna fördel, överdriver en händelse.

Hands
- När en utespelare stoppar eller spelar bollen med arm eller hand.

Hakning
- När en spelare med klubban hakar en motståndare mot kroppen.

Hårt spel
- SSF godkänner kamp om bollen, men accepterar inte fasthållning, slag, knuff i rygg
eller brutalt spel som kan skada med- eller motspelare.

Hög klubba
- Som spel med hög klubba räknas skaftets eller bladets höjd från midjan och uppåt.

Kast av klubba
- När en spelare kastar klubban eller annan utrustning i avsikt
att träffa bollen (är inte avsikten att träffa bollen utdöms OSPORTSLIGT UPPFÖRANDE).

Låsning av klubba
- När en spelare utan chans att nå bollen eller för att vinna en betydande fördel låser motståndarens klubba.

Målvakt utanför målgården
- Om målvakten helt lämnar sitt målområde ska han bedömas som utespelare.

Obstruktion
- När en spelare hindrar en motståndare som inte har bollen att försöka nå bollen.

Osportsligt uppträdande
Med osportsligt uppträdande avses att man:
- i tal, mimik eller gester uppträder förolämpande mot domare, spelare eller publik
- avsiktligt välter målburen
- sparkar eller slår i sarg eller målbur
- kastar klubba eller annan utrustning (ska bedömas hårdare när spelet är avblåst)
Osportsligt uppträdande anses som avsiktligt och överlagd och är därför en allvarligare förseelse än protest mot domslut eller störande på annat sätt.

Otillbörig protest mot domslut
- När spelare som inte är lagkapten protesterar mot domslut eller när lagkapten på ett störande eller felaktigt sätt protesterar mot domslut.

Otillåten trängning
- När en spelare i kamp om bollen på något annat sätt än skuldra mot skuldra trängerundan en motståndare.

Otillåtet slag
- När en spelare i kamp om bollen slår på en motståndares kropp.
- När en spelare slår på en motståndares klubba.

Sent innfinnande till matchstart
- Sent infinnande vid matchstart ska beivras. För sent anlänt lag ska betala motståndarnas domaravgift. Matchen förkortas med motsvarande tid. Efter 5 min utdöms WO.

Slag mot målvaktens fingrar
- Inne i målområdet anses målvakten vara fredad. Även lösa slag mot dennes fingrar likställs med rapp/slag mot motspelares kropp och kan rendera i 1 min, 3 min eller matchstraff.

Slagsmål
- När en spelare utdelar knytnävsslag eller sparkar.

Spark på klubba
- Att med fot eller ben slå undan motståndares klubba.

 Spelare i målgården
- Målgården får inte beträdas av motståndare. Överträdelse ger frislag.
- Dock får anfallande spelare gena över utan att vidröra denna.

Tackling
- Att med kroppen angripa en motståndare på annat sätt än axel mot axel.

Tripping
- Spelare som med klubba, knä, fot, arm eller hand får en motståndare att snubbla eller falla.

Upprepade förseelser
- Upprepade förseelser renderar till övervägande del utvisning. Grövre förseelser medför oftast – utvisning för laget och matchstraff för den felande spelaren.
- När en spelare begår upprepade frislagsbelagda förseelser ska utvisning ske (spelare bör om möjligt uppmärksammas på detta innan åtgärd vidtas).*

Åverkan
- Lag/spelare som förstör anläggningsinredning, materiel eller dylikt. Avstängning, poängavdrag eller böter kan utdömas av bestraffningskommittén. Domaren ska skriva rapport till kansliet.

Frislag
- När en frislagsbelagd förseelse begås ska frislag dömas till icke felande lag.
- Om domaren bedömer att en frislagsbelagd förseelse är farlig eller våldsam eller ger felande lag en avsevärd fördel ska även utvisning dömas.
- En frislagsbelagd förseelse kan i vissa fall även leda till straffslag.
- Vid frislagsbelagda förseelser ska i största möjliga omfattning fördelsregeln tillämpas.

Frislag får gå direkt i mål.
- Vid frislag på motståndarens planhalva ska domaren blåsa igång spelet så fort bollen är placerad på den plats där förseelsen skett. Vid frislag på egen planhalva kan han blåsa dubbelsignal direkt när förseelsen skett.

Straffslag
- När en straffslagsbelagd förseelse begås ska straffslag dömas till icke felande lag.
- Straffslag ska utföras från mittpunkten.
- Alla spelare utom det felande lagets målvakt och spelaren som utför straffslaget ska befinna sig i de egna byteszonerna.
- Bollen får spelas obegränsat antal gånger med klubban av spelaren som utför straffslaget, men måste befinna sig i rörelse framåt under hela straffslaget.
- Vid straffslag anses bollen vara “död” när målvakten har rört den. Det innebär att straffskytten inte får röra bollen igen. Om bollen går i mål efter kontakt med målvakten blir det dock mål.
Vid missad straff får det försvarande laget bollen i valfritt hörn.

Utvisning
- 1 alt. 3 min. Om ett lag drar på sig utvisningar som innebär att man inte kan vara minst 3 man på banan, avbryts matchen och motståndarlaget vinner matchen med minst 5 måls marginal.
- Målvakt kan låta en utespelare sitta av sin utvisning (gäller endast 2 och 5 min, inte matchstraff).
Utvisningen registreras på målvakten.

När flera utvisningar drabbar ett och samma lag samtidigt
- Om fler utvisningar drabbar ett och samma lag samtidigt ska endast en utvisning i taget sittas av. Detta så att lag inte ska behöva spela med mindre än två utespelare. Dock får den som väntar på att få sitta av sin utvisning inte spela under tiden utan får ersättas av annan spelare i laget.
Finns inte fler spelare att tillgå utdöms automatiskt WO.

Avvaktande utvisning
- Domare har möjlighet att tillämpa avvaktande utvisning vid 1 min förseelser. Om spelare inte tagit 2 meters avstånd vid en fast situation, eller om spelare slår upprepade antal gånger på motståndar-lagets klubbor domaren, i stället för att blåsa av och visa ut spelaren, tillämpa avvaktande utvisning.
Detta innebär att domaren uppmuntrar det icke felande laget att fortsätta spela och ersätta målvakten med en utespelare. Den avvaktande utvisningen pågår till dess att mål gjorts, felande lag erövrat och kontrollerar bollen eller att det blir spelavbrott av annan anledning.
Om laget som fått fördelen att fortsätta spela gör mål ska målet godkännas och
den avvaktande utvisningen inte verkställas. Om felande lag gör mål under en avvaktande utvisning ska målet underkännas, men om felande lag gör självmål ska målet godkännas.

1 min utvisning
- När en utvisningsbelagd förseelse begås ska den felande spelaren utvisas.
- En utvisad spelare ska befinna sig på utvisningsbänken under hela utvisningen.
- Utvisningstiden ska följa speltiden.
- Vid 1 min utvisningar, där det ena laget har numerärt underläge, får den utvisade spelaren komma in på banan när motståndarlaget gjort mål. Om bägge lagen har spelare utvisade och spelar 2 mot 2 (utespelare), får inte någon av de utvisade spelarna komma in på banan, oavsett hur många mål som görs.

3 min utvisning
- När en utvisningsbelagd förseelse begås ska den felande spelaren utvisas.
- 3 min utvisning avbryts inte vid mål.

Matchstraff
- Matchstraff medför 3 min för laget och avbryts inte vid mål. Annan spelare i laget behöver inte sitta av tiden åt den utvisade spelaren dock ska laget spela med en man mindre i 3 min.
- En spelare som ådrar sig matchstraff oavsett nivå får inte fortsätta spelet och ska omedelbart lämna planen.

Matchstraff 1
- Förseelser av teknisk karaktär.
- Protester mot domslut som är störande för matchen.
- Felaktig utrustning.
- Felaktig laguppställning.
- Matchstraff 1 gäller endast pågående match (spelaren får spela nästkommande match).

Matchstraff 2
- Utdelning av slag mot motspelare.
- Knuff av motståndare.
- Handgemäng (utan knytnävsslag eller sparkar).
- Upprepat osportsligt uppträdande.
- Förstörande av klubba eller annan utrustning.
- Ignorering av domarens tillsägelser.
- Sabotage mot spelets idé.
- Missfirmelse mot domare eller spelare (tal, mimik eller gester).
- Matchstraff 2 gäller från två till fyra matcher och spelaren får spela tills dom faller om inte domaren bestämmer annat. Om matchstraff 2 utdöms i första matchen avgör domaren om spelaren ska få spela andra matchen i omgången eller inte .

Avstängningstiden avgörs av Bestraffningskommittén.
Matchstraff 3
- Slagsmål (knytnävsslag och/eller sparkar)
- Avsikt att skada en motståndare.
- Missfirmelse mot domare, spelare, hallpersonal eller publik.
- Grov förolämpning genom mimik, gester eller hot.
- Matchstraff 3 gäller från fem matcher och upp till livstids avstängning med omedelbar avstängning.
- Spelaren får inte spela medan utredning pågår.

Avstängningstiden avgörs av Bestraffningskommittén.

Påföljder grundande på bestraffningskommitténs beslut
Bestraffningskommittén fattar det avgörande beslutet beträffande matchstraff 3. Vid förseelser som BK anser vara av ovanligt allvarlig karaktär kan kommittén även utdöma avstängning, poängavdrag och/eller böter.
Förseelser som kan medföra avstängning, poängavdrag:
- om lag/spelare uppträder hotfullt mot domare, spelare, personal eller publik
- om lag/spelare förstör anläggningsinredning, material eller dylikt
- om lag lämnar sin avbytarbänk ostädad
- om lag använder icke kvalificerad spelare
Spelare vars ärende är under behandling hos Bestraffningskommittén får spela till dess att beslut om dom meddelats.

Protest
- Lag eller spelare som inte finner domares och/eller BK´s beslut vara rättvist eller ogrundat kan överklaga/protestera mot detta. Skriftlig protest lämnas till kansliet.